Lunds nation kallar till extrainsatt nationsmöte onsdagen den 31 maj 2017.

Tid: 18.00 (..)
Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Ärenden av större vikt:
• Godkännande av bokslut 2016
• Godkännande av ansvarsfrihet för 2016
• Presentation av budget för HT17
• Andra läsning av stadgeändring gällande kuratelets sammansättning från möte 12 december 2016

Utdrag ur stadgan:
4.1.6 Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

Medtag studentleg samt legitimation!

Varmt välkomna!
__________________________

Mortimer Henningsson
Kurator