Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 4 april 2017.
Tid: 19.00 (..)
Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Ärenden av större vikt:

  • Val av Kurator för en period av ett år med tillträde 1 juli.
  • Val av Prokurator Social för en period av ett år med tillträde 1 juli.
  • Val av Husförman för en period av ett år med tillträde 1 juli.
  • Val av fyra ledamöter till Seniorskollegiet för en period av två år med tillträde 1 juli.
  • Val av Valberedningsordförande samt 2 ordinarie ledamöter och 1 suppleant till Valberedningen för en period av ett år med tillträde 1 juli.
  • Val av två ordinarie representanter och två suppleanter till Akademiska föreningens överstyrelse under en period av ett år med tillträde 1 juli.
  • Val av Verkställande Ledamot för en period av ett år med tillträde 1 juli.
  • Fastställande av terminsavgift för höstterminen 2017.

 

Utdrag ur stadgan:
4.1.6                Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

4.14.11            Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00. fem (5) dagar före Nationsmötet skriftligen väcka förslag hos Kurator angående motförslag till de av valberedningen föreslagna kandidaterna. Sådana motförslag ska genom Kurators försorg samma dag som tidsfristen löper ut anslås på Nationens anslagstavlor. Endast kandidat som är villig att kandidera ska få sitt namn anslaget.

 

Detta innebär att motförslag skall vara Kurator tillhanda senast kl 12.00 tisdag den 28 mars 2017.
Se valberedningens förslag i protokoll från 6 mars 2017.

 

Medtag studentleg samt legitimation!

Varmt välkomna!

 

__________________________
Mortimer Henningsson
Kurator