Kallelse nationsmöte

Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 6 oktober 2015.

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Ärenden av större vikt:

 

  • Fyllnadsval av vice nationsmötesordförande.

 

Utdrag ur stadgan:

4.1.6                 Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

 

 

Medtag studentleg samt legitimation!

 

Varmt välkomna!

Sara Sveningsson

Kurator