Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 6 september 2016.

Tid: 19.00 (..)
Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Ärenden av större vikt:

  • Budgetuppföljning för 2016

Utdrag ur stadgan:

4.1.6                Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

Medtag studentleg samt legitimation!

 

 Varmt välkomna!

__________________________

Mortimer Henningsson

Kurator