Lunds nation kallar till nationsmöte tisdagen den 7 februari 2017.

Tid: 19.00 (..)
Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Utdrag ur stadgan:

4.1.6                Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

 

Medtag studentleg samt legitimation!

 

 Varmt välkomna!

__________________________

Mortimer Henningsson

Kurator