Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 7 oktober 2014.

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Ärenden av större vikt:

  • Fyllnadsval av ledamot till andra suppleant i Stipendienämnden.
  • Fyllnadsval av ledamot till ordinarie ledamot i Stipendienämnden.

 

 

 

Utdrag ur stadgan:

4.1.6                 Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

 

 

 

 

 

Medtag studentleg samt legitimation!

 

Varmt välkomna!

Ida Moen Larsson

Kurator