Kallelse nationsmöte

 

Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 3 september 2013

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Ärenden av större vikt:

 

– Budgetuppföljning för 2013

 

Utdrag ur stadgan:

 

4.1.6 Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

 

 

 

 

Varmt välkomna!

 

Kajsa Påhlman
Kurator