Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 3 december 2012

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Ärenden av större vikt:

– Andra läsningen av stadgeändring rörande strykande av 4.11.d (se Motion på anslagstavlan)

– Första läsningen av stadgeändring rörande Valberedningen & Seniorskollegiet (se Proposition  och Bilaga)

– Presentation av budgeten för VT2014

– Fyllnadsval till Stipendienämnden för 1 år med tillträde 1 januari 2014

– Val av Revisorer för 2013

– Godkännande av bokslut för verksamhetsåret 2012

 

 

Utdrag ur stadgan:

4.1.6               Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

4.14.11           Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00. fem (5) dagar före Nationsmötet skriftligen väcka förslag hos Kurator angående motförslag till de av valberedningen föreslagna kandidaterna. Sådana motförslag ska genom Kurators försorg samma dag som tidsfristen löper ut anslås på Nationens anslagstavlor. Endast kandidat som är villig att kandidera ska få sitt namn anslaget.

 

Detta innebär att motförslag skall vara Kurator tillhanda senast 12.00 onsdagen den 26e november.

 

Medtag studentleg samt legitimation!

 

Varmt välkomna!

Kajsa Påhlman

Kurator