Med anledning av att minska spridningen av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer har Lunds nation beslutat att skjuta upp nationsmötet som skulle ägt rum 7 april 2020.

Nationsmöte uppskjutet 200407

Har du frågor, kontakta ”q@lundsnation.se”