Tid: 18.00

Plats: Nedre expen

 

§ 1 OFMÖ

§ 2 Godkännande av adjungeringar

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Val av justeringsperson jämte ordförande

§ 5 Redogörelse för stipendier som utlysts av universitetet och dess summor.

Ane Sjögrens understödsfond 2 400 kr

Aug Quennerstedts stip fond nr 2 3 600 kr

Wilhelm Westrups fond nr 1 4 terminer à 4 000 kr

§ 6 Redogörelse för bedömning av stipendieansökningarna

§ 7 Beslut av stipendieutdelning

§ 8 Eventuellt övrigt

§ 9 Nästa mötesdatum

Förslag 29 november 2016 kl. 18.00 (..)

§ 10 OFMA