Tid: 18.00
Plats: Penthouse

1 OFMÖ

2 Godkännande av adjungeringar

3 Val av mötessekreterare

4 Val av justeringsperson jämte ordförande

5 Redogörelse för stipendier som utlysts av universitetet och dess summor.

Charlotta Petréns stip fond 6 500 kr

Aug Quennerstedts stip fond nr 2 1 300 kr

6 Redogörelse för bedömning av stipendieansökningarna

7 Beslut av stipendieutdelning

8 Eventuellt övrigt

9 Nästa mötesdatum

10 OFMA