Datum: torsdag 22 april

Tid: 17:00 (..)

Plats: Nedre-expen

 

Dagordning

§ 1 OFMÖ

§ 2 Godkännande av dagordningen

§ 3 Godkännande av adjungeringar

§ 4 Val av mötessekreterare

§ 5 Val av justeringsperson jämte ordförande

§ 6 Redogörelse för stipendier och dess summor.

  • Lunds nations Jubileumsstipendiefond 12 000 kr
  • Henningssonska stipendiefonden 40 000 kr
  • Professor Carl Björlings stipendiefond 3 500 kr
  • Montelinska Premiefonden 1 500 kr

 

§ 7 Redogörelse för bedömning av stipendieansökningarna

§ 8 Beslut av stipendieutdelning

§ 9 Eventuellt övrigt

§ 10 OFMA