Sammanträde med Lunds nations stipendienämnd

 

Datum: tisdag 10 maj

Tid: 18:00 (..)

Plats: Nederexpen

 

Dagordning

1 OFMÖ

2 Godkännande av dagordningen

3 Godkännande av adjungeringar4 Val av mötessekreterare

5 Val av justeringsperson jämte ordförande

6 Redogörelse för stipendier och dess summor.

  • Lunds nations Jubileumsstipendiefond 12 000 kr
  • Henningssonska stipendiefonden 44 000 kr
  • Professor Carl Björlings stipendiefond 3 000 kr
  • Montelinska Premiefonden 1 000 kr

7 Redogörelse för bedömning av stipendieansökningarna

8 Beslut av stipendieutdelning

9 Eventuellt övrigt

10 OFMA