Härmed ledigförklaras stipendier ur följande fonder;

 

Forna medlemmars stipendium

Utdelas till behövande och förtjänta nationsmedlemmar.

 

Claes Nosslins minnesfond

Utdelas till en i Nationen inskriven behövande medicine stud eller medicine kand med goda studiemeriter.

 

Lektor Anders Uppgrens stipendiefond

Utdelas till fattig eller obemedlad student inom Lunds Nation.

 

Karin och Nocke Svenssons stipendiefond

Utdelas till medlem som ur studiesynpunkt eller av annat skäl (tex verksamhet inom nationen) gjort sig förtjänt.

 

 

Ansökan sker på särskild blankett som finns för avhämtning på expeditionen på Agardhsgatan 1, ställes till Lunds Nation och inlämnas senast den 20 november 2014 kl 18.59.

 

Lund den 8 oktober 2014

Ida Moen Larsson

Kurator