Härmed ledigförklaras stipendier ur följande fonder

 

  • Gerda och Sölves stipendiefond

 

Stipendiet delas ut till en kvinnlig och en manlig stipendiat á 500 kr vardera. Stipendiet kan endast sökas av de som för första gången besöker Finnfesten. Särskild motivering ska bifogas med ansökan. Denna motivering handlar med fördel om Jätten Finn och är skriven på vers eller med tillhörande melodi.

 

Ansökan ställes till Lunds nation och lämnas in skriftligen på expeditionen Agardhsgatan 1 senast 18:59 den 15 mars.

 

________________________

Kajsa Påhlman

Kurator Lunds Nation