Tisdagen den 26 mars 2015 på Nederexpen

Närvarande:

Stefan Sveningsson, Inspektor, ordförande

Sofia Brandt, ordinarie ledamot

Mortimer Henningsson, ordinarie ledamot

Emma Marklund, ordinarie ledamot

Hjalmar Eriksson, andre suppleant

Joline Buachoom, Senior, ordinarie ledamot

Ida Moen Larsson, Kurator, adjungerad mötessekreterare

 

§ 1 Ordförande Stefan Sveningsson förklarade mötet öppnat.

§ 2 Kurator Ida Moen Larsson adjungerades till dagens sammanträde.

§ 3 Till mötessekreterare valdes Ida Moen Larsson.

§ 4 Hjalmar Eriksson valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 5 Kurator Ida Moen Larsson föredrog för lediga stipendier utlysta av universitetet och dess summor.

§ 6 Kurator Ida Moen Larsson redogjorde för bedömningen av stipendieansökningarna.

§ 7 Stipendienämnden beslöt att utdela stipendierna enligt följande:

 

                Charlotta Petréns stipendiefond

Oskar Palmerot                                         4 900 kr
(Övr, 551, LD)

 

                Aug Quennerstedts stipendiefond nr 2

Trygve Ulriksen Skogseth                         1 800 kr
(EHL, 734, LD)

Intygas härmed att: Beslutad utdelning ur stiftelserna överensstämmer med stiftelsernas ändamål enligt gåvobrev, testamente eller motsvarande.

 

 

 § 8 Inget övrigt förekom

§ 9 Ordförande Stefan Sveningsson förklarade mötet avslutat.

 

Lund som ovan.

 

Vid protokollet:

Ida Moen Larsson

Mötessekreterare

 

Stefan Sveningsson

Ordförande