Universitetsstipendier vårterminen 2015

Härmed ledigförklaras stipendier för grundutbildningsstuderande vid Lunds universitet.

Ansökan om stipendium ska göras i Lunds universitets webbaserade ansökningssystem för stipendier och bidrag som hittas via: www.lu.se/stipendier

Ansökan ska ha registrerats senast den 26 februari 2015.

OBS! Endast en ansökan per person ska göras till universitets- och nationsstipendierna.

 

Ansökan matchas mot samtliga utlysta stipendier. Sökande, som anser sig ha företrädesrätt till visst stipendium ska ange detta i sin ansökan och styrka det genom att bifoga handlingar i pdf-format.

 

Utdrag från Ladok ska endast skickas med i de fall det behövs för att styrka studier i ett visst ämne för att ge företräde till ett stipendium. I övrigt hämtas uppgifter från Ladok efter ansökningsperiodens slut.

 

Personligt brev och/eller cv/meritförteckning ska ej skickas in. Om brev eller motivering till nationen bifogas ska filen tydligt märkas med nationens namn.

 

Beslut om utdelning fattas av rektor.

 

För sent inkomna eller felaktigt ifyllda ansökningar och ansökningar inkomna i annan form än enligt anvisningarna ovan behandlas inte.