Protokoll från möte i Lunds nations Valberedning 19 april 2017

 

 

Närvarande:

Joline Buachoom, ordförande

Linda Florén, sekreterare

Ida Moen Larsson, seniorsrepresentant

Lisa Sundström, seniorsrepresentant

 

Vid § 4: Sara Sveningsson, seniorsrepresentant från Mästerigruppen

Vid § 4: Viktor Sköld, seniorsrepresentant från Mästerigruppen

 

 • 1 Ordförande förklarar mötet öppnat.

 

 • 2 Linda Florén väljs till sekreterare.

 

 • 3 Ida Moen Larsson väljs till justeringsperson.

 

 • 4 Valberedningen beslutar att nominera Sophie Cascalheira till posten som Festmästare för perioden 2017-07-01 – 2018-06-30.

 

 • 5 Valberedningen beslutar att nominera Daniel Bedö till ledamot i seniorskollegiet för perioden 2017-07-01 – 2018-06-30 (fyllnadsval).

 

 • 6 Valberedningen beslutar att nominera David Olsson till ordinarie ledamot och Nadine Stofkoper till suppleant i Valberedningen för perioden
  2017-07-01 – 2018-06-30.

 

 • 7 Valberedningen beslutar att nominera Johanna Wickberg till suppleant för nationsrepresentant i AFÖS för perioden 2017-07-01 – 2018-06-30

 

 • 8 Inget övrigt ärende förekom. Nomineringsmotiveringar finns noterade i Bilaga 1.

 

 • 9 Mötet avslutas.

 

 

 

____________________                    __________________            __________________

Joline Buachoom                                Linda Florén                            Ida Moen Larsson

Ordförande                                          Sekreterare                             Justeringsperson

 

 

BILAGA 1. NOMINERINGSMOTIVERINGAR FRÅN MÖTE MED LUNDS NATIONS VALBEREDNING 19 MARS 2017

 

 

Nominerad till Festmästare: Sophie Cascalheira

 

Sophie Cascalheira påvisar stora kunskaper kring ledarskap och att driva projekt. Med sin långa och gedigna karriär i förmannakåren är Sophie redo att ta sig an ett nytt uppdrag på nationen, som vår första Festmästare! Vi i valberedningen tror helhjärtat på Sophie och tvivlar inte en sekund på att hon med sin kompetens och sitt driv ska sätta standarden för hur denna post skall utföras. Vi i valberedningen är stolta över att få nominera Sophie Cascalheira till posten som Festnmästare under ett års tid med start 2017-07-01.

 

 

Nominerad till ledamot i seniorskollegiet: Daniel Bedö

 

Daniel Bedö har ett stort hjärta för nationen och har mycket kvar att ge. Med många års erfarenhet av nationen har han en tydlig vision om nationens framtid. Daniel har goda kunskaper inom projektledning och PR och vi ser honom som ett framtida stöd för Notarien, Festmästaren men även kommande PR- och Novischmästare. Vi i valberedningen väljer härmed att nominera Daniel Bedö till ordinarie ledamot i Seniorskollegiet i ett år med start 2017-07-01.

 

 

Nominerad till ordinarie ledamot i Valberedning: David Olsson

 

David Olsson har god insikt i nationens och dess förtroendeposter. Med ett objektivt och moget sätt att se på nationen tror vi i valberedningen att David kommer axla rollen i valberedningen med bravur. Därför har vi i valberedningen valt att nominera David Olsson till Ordinarie ledamot i Valberedningen i ett år med start 2017-07-01.

 

Nominerad till suppleant i Valberedning: Nadine Stofkoper

 

Nadine Stofkoper är en förtroendeingivande person med mycket driv. Hon visar ett stort intresse för nationen och dess framtid. Nadine har tidigare erfarenheter av att arbeta med tystnadsplikt. Vi i valberedningen tror stenhårt på Nadine och vill se vad hon går för. Valberedningen väljer att nominera Nadine Stofkoper till Suppleant i Valberedningen i ett år med start 2017-07-01.

 

 

Nominerade till suppleant till nationsrepresentant i AFÖS: Johanna Wickberg

 

Johanna Wickberg har ett genuint intresse av Lunds nation och Lunds studentliv. Vi i valberedningen anser att Johanna med sitt intresse för studentlivsfrågor passar perfekt för rollen som representant för nationen i Akademiska föreningens överstyrelse. Därför har vi valt att nominera Johanna Wickberg till Suppleant Nationsrepresentant i AFÖS i ett år med start 2017-07-01.

 

 

MOTKANDIDATURER

Motförslag skall skriftligen vara Kurator tillhanda senast den 25 april kl 12.00 (..).