Nu utlyses Lunds nations förtroendeposter för 2015!

Läs mer information om valberedningen under fliken: kontakta oss och i dokumentet nedan.

Valberedningen informerar HT14