Nu utlyser vi Nationsstipendierna för VT18!

Lunds nations stipendier våren 2018   Härmed ledigförklaras stipendier ur följande fonder:   Lunds nations Jubileumsstipendiefond Utdelas till en, ur studiesynpunkt eller av annat skäl (ex verksamhet inom nationen), förtjänstfull medlem av nationen.  ...