PR

Foto- Amanda Martinsson

Foto- Josefin Westberg

Design- Karim El Ghamrawi

Kommunikation- Sebastian Strand

 

Novischeriet

Maja Stockwell

Sophie Cascalheira

Susanna Starck

 

Kultur- och bokning

Ludvig Hambraeus

 

Jazzen

Kök- David Axelsson

Kök- Mortimer Henningsson

Hov- Sofia Matsson

Hov- Ylva Lidin

Bar- Ingrid Elmfors

 

Idrott

Daniel Nordh

Vakant

 

Uthyrningsförmän

Kök- vakant

Hov- vakant

 

Sexmästeriet

Kök- vakant

Hov- vakant

Hov- vakant

Bar- vakant

 

Fanbärare

Axel Rydén

Anna Ströander Venäläinen

 

Strumpan

Maja Stockwell

Sophie Cascalheira

Susanna Starck

 

AAA

Vakant

 

De vakanta posterna kommer att utlysas igen i samband med utlysningen av de sena förmannaposterna!