Kära Lunds nationare!

Sugen på att engagera dig? Nu lyser Kuratelet HT15 de tidiga förmannaposterna inför hösten. Nedan finner du de olika postbeskrivningarna och ansökningsblankett! Lämna in din ansökan på expeditionen eller maila till not@lundsnation.se senast fredagen den 29/5 kl 23.59!

FörmannaansökningsblankettHT15

Observera att utöverposterna Strumpan/AAA och fanbärare inte är fullvärdiga förmannaposter!

Postbeskrivning PR förmän

Postbeskrivining Idrott

Postbeskrivning Fanbärare Fanborgen

Postbeskrivning Jazzen

Postbeskrivning Kultur-& Bokningsförman

Postbeskrivning Novischförman

Postbeskrivning Sexmästeriet

Postbeskrivning StrumpanAAA

Postbeskrivning Uthyrningsförman Hov

Postbeskrivning Uthyrningsförman Kök

SÖK  SÖK SÖK!

Vi vill ha dig, varmt välkommen till Lunds nation!