Inför nationsvalet den 2 november har det till kuratorn inkommit följande motkandidater. Nedan kan du se motkandidater samt de som är nominerade av valberedningen. Nationsmöte kommer att äga rum den 2 november, kl 18:00 (..) i nedre gillestugan.
Glöm inte att ha med legitimation och studentkort, endast ordinarie medlemmar på Lunds Nation har rösträtt.