Kallelse nationsmöte

Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 7 maj 2013.

Tid: 19.00 (..)

Plats: Lunds nations nedre gillestuga

 

Ärenden av större vikt:

  • Fyllnadsval av Seniorsledamot.
  • Fyllnadsval av Verkställande ledamot i Husstyrelsen.
  • Fyllnadsval av Suppleant till AFÖS.
  • Fastställande av terminsavgift.
  • Fyllnadsval av Revisorer för 2012.
  • Presentation av Budget för HT13.
  • Godkännande av Bokslut för verksamhetsåret 2012.

 

Utdrag ur stadgan:

4.1.6               Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.