Lunds nation kallar till ordinarie nationsmöte tisdagen den 5 mars 2013.
Tid: 19.00 (..)
Plats: Lunds nations nedre gillestuga

Ärenden av större vikt:

• Fyllnadsval av Ledamot av valberedningen.

Utdrag ur stadgan:
4.1.6 Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.