Det går nu att söka universitets nationsstipendier. Ansökan om stipendierna ska göras via ansökningssystemet på Lunds universitets stipendiesidor. Ansökningsformulär och anvisningar finns på http://www.lu.se/stipendier.

Ansökan ska ha registrerats senast den 1 mars 2013.