Närvarande:
Boel Nilsson, Ordförande                           Sara Sveningsson
Max Burfelt, Vice ordförande                   Sofie Holmer
Johanna Porsklev, Sekreterare                Malin Karlsson
Kim Larsson                                                Johanna Elmström, Seniorsrepresentant

§1 Ordförande förklarar mötet öppnat.

§2 Sofie Holmer väljs till justeringsperson.

§3 Valberedningen beslutar att nominera Kajsa Påhlman till posten som Kurator för perioden 2013-07-01 – 2014-06-30.

§4 Valberedningen beslutar att nominera Charlotte Törnquist till posten som Prokurator Social för perioden 2013-07-01 – 2014-06-30.

§5 Valberedningen beslutar att nominera Anna Häkkinen till posten som Husförman för perioden 2013-07-01 – 2014-06-30.

§6 Valberedningen beslutar att nominera Emilia Persson till posten som Ordförande för Valberedningen för perioden 2013-07-01 – 2014-06-30.

§7 Valberedningen beslutar att nominera följande personer till posten som Ledamot i Seniorskollegiet för perioden 2013-07-01 – 2015-06-30. Vid denna punkt deltar ej ledamöter Malin Karlsson eller Sara Sveningsson p.g.a jäv.

Fredrik Lagerberg

Petter Svensson
Vakant
Vakant

§8 Valberedningen beslutar att nominera följande person till suppleant för Nationsledamöter i Akademiska Föreningens Överstyrelse för perioden 2013-04-02 – 2013-06-30.

Andreas Melin

§9 Valberedningen beslutar att nominera följande personer till Nationsledamöter och suppleanter för dessa i Akademiska Föreningens Överstyrelse för perioden 2013-07-01 – 2014-06-30.

Ordinarie ledamot                                                   Suppleant
Henrik Östman                                              Elias Aneheim Ulvenäs
Ebba Elgenstierna                                        Rebecka Domeij

§10 Inget övrigt ärende förekom.

§11 Mötet avslutas