Här med kallas nationens ordinarie medlemmar till terminens sista nationsmöte den 3 maj 2022.

Motkandidaturer till de lediga posterna måste senast vara Kuratorn till handa 5 arbetsdagar innan nationsmötet, 26 april kl 12:00.

Observera att ingången till nedre gillestugan sker från Stora tomegatan 22.