Härmed utlyses dagordningen inför Lunds nations kommande ordinarie nationsmöte.

Mötet startar kl 18:00(..) så se till att vara i tid och ta med studentkort och ID.

Observera att endast ordinarie medlemmar i Lunds Nation har rösträtt, men är du stödmedlem så har du närvarorätt och yttranderätt.

Kalle Schedin

Kurator