Nedan följer valberedningens nomineringar inför nationsmötet 2 april. Protokollet finns att tillgå på Lunds Nations anslagstavla.

Hannah Tufvesson, Valberedningsordförande